Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта – перспектива нова.
Хоч різні можливості – рівні права!
Кожна дитина – це цілий світ,
Освіта, повага і рівність для всіх!

Головні завдання інклюзивного навчання в ДНЗ

Інклюзивне (інтегроване) навчання в дошкільних навчальних закладах вимагає створення спеціальних умов з метою забезпечення виконання корекційно-розвиткового та навчально-виховного процесів дітей з особливими потребами.
Інклюзивне (інтегроване) навчання та виховання може бути запроваджено для наступних категорій дітей:
· з вадами інтелектуального розвитку,
· з затримкою психічного розвитку,
· з тяжкими вадами мовлення,
· з порушеннями зору,
· з порушеннями слуху,
· з порушеннями функцій опорно-рухового апарату,
· з емоційно-вольовими порушеннями та аутичним спектром.

Головною метою інклюзивного (інтегрованого) навчання є реалізація права дітей з особливостями психофізичного розвитку на отримання освіти у відповідності з їх можливостями і здібностями за місцем проживання, їх соціальна адаптація та інтеграція в суспільство, підвищенні ролі сім’ї у вихованні і розвитку дитини.


Головними завданнями інклюзивного (інтегрованого) навчання та виховання дітей в дошкільних навчальних закладах є:

1. Забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку (Закон України "Про дошкільну освіту" (2628-14), Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259) та Закон України від 06.07.2010 № 2442-VI Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу) у відповідності з програмовими вимогами до навчання дошкільників з вадами психофізичного розвитку.
2. Розвиток потенційних можливостей дітей з особливостями психофізичного розвитку в спільній діяльності із здоровими однолітками.
3. Організація психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями в розвитку в дошкільних навчальних закладах.
4. Реалізація корекційно-розвиткового навчання, направленого на виправлення або послаблення наявних у дітей фізичних та (або) психічних порушень, які заважають їх успішному навчанню і розвитку.
5. Створення адаптивно-освітнього простору, який задовольнить освітні потреби дитини з особливостями психофізичного розвитку.
6. Формування життєво-важливого досвіду і цілеспрямованого розвитку когнітивних, мовленнєвих, моторних, соціальних функцій у дітей, які дозволять знизити залежність дитини від сторонньої допомоги та підвищити соціальну адаптацію.
7. Формування у суспільстві позитивного ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку, створення психологічно комфортного середовища в освітній установі.
8. Попередження виникнення та подолання (за наявністю) вторинних, третинних порушень фізичного та (або) психічного розвитку у дітей з особливими потребами.
9. Надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливостями психофізичного розвитку, залучення законних представників до процесу навчання та виховання дитини, формування у них адекватного відношення до особливостей її розвитку, напрацювання оптимальних варіантів сімейного виховання.


Організація освітнього процесу в умовах інклюзивного (інтегрованого) навчання і виховання обумовлює створення в дошкільних навчальних закладах наступних спеціальних умов:

1.Створення корекційно-розвиткового, предметно-просторового та соціального середовища з метою стимулювання емоційного, сенсорного, моторного і когнітивного розвитку дітей з особливостями психофізичного розвитку у відповідності до їх потреб.
2.Створення оптимального навчального середовища, відповідно до можливостей дітей з особливостями психофізичного розвитку, що досягається забезпеченням дошкільних навчальних закладів відповідними навчально-розвитковими виданнями, іграшками, іграми, комп’ютерною технікою, аудіо-відео апаратурою, індивідуальними засобами навчання, необхідними дидактичними засобами.
3.Організація соціальної взаємодії між здоровими дітьми та дітьми з особливостями психофізичного розвитку, направленої на гармонізацію дитячих взаємовідносин.
4.Надання корекційно-педагогічної допомоги дітям з особливостями психофізичного розвитку, направленої на виправлення або подолання фізичних та (або) психічних порушень.
5.Створення позитивної мотивації сліпих дітей до навчання на основі рельєфно-крапкової системи Брайля, навчання слабозорих з використанням рельєфних малюнків, навчальних посібників, виданих збільшеним шрифтом, з використанням тифлотехнічних засобів і спеціального обладнання.
6. Навчання глухих і слабочуючих дітей з використанням звукопідсилюючої апаратури та технічних засобів, які забезпечують передачу навчального матеріалу на візуальній основі.
7.Створення безбар’єрного середовища для навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
8.Наявність кабінету учителя-дефектолога з належним змістовим наповненням.Відкриття в ДНЗ групи з інклюзивною формою навчання і виховання відбувається за заявою батьків (законних представників) на основі висновку ПМПК. Рішення про утворення груп з інклюзивним навчанням приймається керівником дошкільного навчального закладу з урахуванням освітніх запитів населення.

Учасниками навчально-виховного процесу є педагогічні працівники (вихователі, практичні психологи, музичні керівники), помічники вихователя та інші працівники дошкільного навчального закладу, діти та їх законні представники.

В основі співпраці учасників навчального процесу покладено принципи демократизації і гуманізації навчання та виховання. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу повинні мати відповідну професійно-педагогічну підготовку. Діяльність помічників вихователів та інших співробітників закладу має бути спрямовано на надання допомоги в організації корекційно-розвиткового та навчально-виховного процесів.


 Впровадження інклюзивної форми навчання та виховання в дошкільних навчальних закладах - це крок назустріч дитині, це нові підходи до навчання не тільки дітей з особливостями психофізичного розвитку, але і представників різних етнічних груп, статі, віку, приналежності до тої чи іншої соціальної групи. Слід наголосити, що не дитина повинна підлаштовуватися під загальну систему навчання і виховання, а саму систему повинно бути спрямовано з урахуванням потреб кожної окремої дитини. Саме при такому підході в навчально-виховному процесі переваги отримують всі, а не тільки окремі групи.

 

 

 

ОФІЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

 

Наказ Міністерства освіти і науки України (МОН) N1153 від 21.12.2009 р. Про заходи МОН на виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року N1482-р "Про затвердження плану задів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року"

 

 

Проект Концепції розвитку інклюзивної освіти

 **************

Всеукраїнський фонд «Крок за Кроком». Проект «Інклюзивна освіта»

**************

Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні

Офіційний веб-сайт проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні». 

 

МЕТОДИКА

 

Сайт, присвячений розкриттю проблемних питань освіти дітей з особливими потребами.  Задачі працівників корекційної педагогіки. Інформаційно-методичне обслуговування педагогів інтернатних установ, фахівців корекційної служби.

 

Інклюзивна освіта: основні положення. Діти з особливими освітніми потребами: методичні рекомендації

 

СТАТТІ

 

Інклюзивна освіта 

Ворон М., Кавун Ю. Інклюзивна освіта: українські реалії

 

Гончаренко C. Інклюзивна освіта приживається в звичайних школах

 

Про інклюзію як освітню цінність та необхідність її впровадження в Україні - інтерв'ю з виконавчим директором Всеукраїнського фонду "Крок за кроком" Юлією Найдою.

Зварічук С. Особливості інклюзивної освіти

 

Стаття про інклюзію в школі на веб-сайті «Вчитель вчителю, учням та батькам».

Інклюзивна освіта. Дитина дитині - друг

 

Соціальний експеримент "Інтегроване навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями" у київській школі №168.

 

Клименюк Н.В. Інклюзія людей з особливими потребами до суспільного життя: історичний аспект

 

Історія розвитку та функціонування моделі «Інклюзивна освіта».

 

Колупаєва А.А. Інклюзія  як напрям освітнього реформування

 

Мігалуш А.О.  Інклюзивна освіта - шлях до всебічного розвитку дітей

 

Новіцкі Е.А. Інклюзія учнів з порушенням розвитку: ставлення і запропоновані підлітками стратегії

 

Особливості інклюзивної освіти

 

Складності в процесі інклюзії учнів з особливими навчальними потребами у звичайній школі: реферат

 

Софій Н.,Найда Ю. Діти з особливими освітніми потребами

 

 

 

ДОШКІЛЬНЯТКО

друзі сайту

sadkolobok.at.ua
Все для детей
счетчик посещений

Цікаві матеріали